Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Πριονωτά μαχαίρια
  • Γωνιακός άξονας
  • Πλευρική προ-συμπύκνωση
  • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
  • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
  • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
  • Στήριξη σε μονή βάση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1000/2100 x 710/1400 x 1100 mm
Βάρος μηχανής:
325 kg
Απόδοση:
max 900 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
350 x 100 x 100 mm
Μήκος τομής:
1-32 mm
Κοπές:
80 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 50 / 6, 12, 24, 50 / 8, 16, 33, 50

Επιπρόσθετες πληροφορίες