Προετοιμασία

Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Γωνιακός άξονας
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Πίεση – ευαίσθητη προ-συμπύκνωση
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1070/1900 x 690/890 x  1040 mm
Βάρος μηχανής:
245 kg
Απόδοση:
max. 1700 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
350 x 100 x 100 mm
Μήκος τομής:
0,5-60 mm
Κοπές:
200 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 50

Επιπρόσθετες πληροφορίες

σπαστήρας , κοπή , λωρίδες , κύβους , κυβοκοπτικό μηχάνημα , portion cutter , strip cutter , dicer

Κοπή και τεμαχισμός παγωμένων προϊόντων .

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Κάθετο μαχαίρι
 • Πτυσσόμενο τραπέζι εργασίας
 • Μηχανικό σύστημα κίνησης
 • Σύστημα ανύψωσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1331/2566 x 891/2180 x 1490/1862 mm
Βάρος μηχανής:
630 kg
Απόδοση:
max 2500 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
680 x 440 x 250 mm
Θερμοκρασία κοπής:
-40°C – +80°C
Κοπές:
45 κοπές το λεπτό

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πριονωτά μαχαίρια
 • Γωνιακός άξονας
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
 • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Στήριξη σε μονή βάση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1000/2100 x 710/1400 x 1100 mm
Βάρος μηχανής:
325 kg
Απόδοση:
max 900 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
350 x 100 x 100 mm
Μήκος τομής:
1-32 mm
Κοπές:
80 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 50 / 6, 12, 24, 50 / 8, 16, 33, 50

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πριονωτά μαχαίρια
 • Γωνιακός άξονας
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
 • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Στήριξη σε μονή βάση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1000/2100 x 710/1400 x 1100 mm
Βάρος μηχανής:
325 kg
Απόδοση:
max 1500 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
350 x 100 x 100 mm
Μήκος τομής:
1-32 mm
Κοπές:
160 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 50 / 6, 12, 24, 50 / 8, 16, 33, 50

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • Πριονωτά μαχαίρια
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
 • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Δυναμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Αναβατόριο για Eurobins
 • Μεταφορική ταινία εκφόρτωσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1555 x 1026/1575 x 1470  mm
Βάρος μηχανής:
695 kg
Απόδοση:
max 3000 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
500 x 120 x 120 mm
Μήκος τομής:
0-30 mm
Κοπές:
300 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 60 / 6, 12, 24, 60 / 7, 15, 30, 60

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Πίνακας ελέγχου
 • Χωνί προγεμίσματος με σύστημα φόρτωσης θαλάμου
 • Πριονωτά μαχαίρια
 • Γωνιακός άξονας
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Λειτουργία πολλαπλών μαχαιριών
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
 • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Αναβατότιο για Eurobins
 • Σύστημα επεξεργασίας υπολειμμάτων κοπών
 • Δυναμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
2800/3440 x 1494/1600 x 2115/3145 mm
Βάρος μηχανής:
2000 kg
Απόδοση:
max 3500 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
530 x 120 x 120 mm
Μήκος τομής:
0,5-32 mm
Κοπές:
200 παλλόμενες / 320 συνεχείς
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 60 / 6, 12, 24, 60 / 7, 15, 30, 60

Επιπρόσθετες πληροφορίες