Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Πίνακας ελέγχου
  • Πριονωτά μαχαίρια
  • Πλευρική προ-συμπύκνωση
  • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
  • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
  • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
  • Δυναμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
  • Αναβατόριο για Eurobins
  • Μεταφορική ταινία εκφόρτωσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1555 x 1026/1575 x 1470  mm
Βάρος μηχανής:
695 kg
Απόδοση:
max 3000 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
500 x 120 x 120 mm
Μήκος τομής:
0-30 mm
Κοπές:
300 το λεπτό
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 60 / 6, 12, 24, 60 / 7, 15, 30, 60

Επιπρόσθετες πληροφορίες