Συστήματα μαριναρίσματος / παναρίσματος

Βαρέλα κενού 150 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Εξάρτημα βραχίονα bayonet
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μηχανής (Μ x Π x Υ):
1357 x 979-1196 x 1347-2252 mm
Βάρος μηχανής:
620 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
110 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
150 λίτρα
Πλαίσιο:
4 ρόδες
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 50 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 220 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Εξάρτημα βραχίονα bayonet
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1357 x 979/1196 x 1347/2252 mm
Βάρος μηχανής:
655 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
160 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
220 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 50 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού , μαρινάρισμα , tumbler , marinating , tumbling

Βαρέλα κενού 220 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Εξάρτημα βραχίονα bayonet
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1207 x 1026/1418 x 1511/2020 mm
Βάρος μηχανής:
720 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
160 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
220 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 50 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού , μαρινάρισμα , tumbler , marinating , tumbling

Βαρέλα κενού 300 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Εξάρτημα βραχίονα bayonet
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1907 x 1256/2789 x 1922/2585 mm
Βάρος μηχανής:
1200 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
220 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
300 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 30 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 400 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Αντίθετα- Περιστρεφόμενος βραχίονας
 • Γρήγορη ασφάλιση βραχίονα
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1881/2927 x 1723/3098 x 2098/2846 mm
Βάρος μηχανής:
1360 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
300 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
400 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 25 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 500 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Αντίθετα περιστρεφόμενος βραχίονας
 • Γρήγορη ασφάλιση βραχίονα
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1881/2846 x 1793/3119 x 2310/3141 mm
Βάρος μηχανής:
1540 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
375 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
500 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 25 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 600 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Αντίθετα- Περιστρεφόμενος βραχίονας
 • Γρήγορη ασφάλιση βραχίονα
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
2200 x 1350/2955 x 2000/2930 mm
Βάρος μηχανής:
1760 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
410 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
600 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 30 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 900 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Αντίθετα περιστρεφόμενος βραχίονας
 • Γρήγορη ασφάλιση βραχίονα
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
1881/2884 x 2153/3219 x 2444/3229 mm
Βάρος μηχανής:
1920 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
675 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
900 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 25 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βαρέλα κενού 1500 λίτρων κατάλληλη για μάλαξη, ανάμιξη και μαρινάρισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Πίνακας ελέγχου
 • 100% απομόνωση δοχείου
 • Αυτόματο καπάκι
 • Περιστρεφόμενο δοχείο
 • Άμεσο σύστημα ψύξης
 • Κανάλι κενού από ανοξείδωτο χάλυβα, ψυχόμενο
 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Αντίθετα περιστρεφόμενος βραχίονας
 • Γρήγορη ασφάλιση βραχίονα
 • Βοήθημα τοποθέτησης (βραχίονα)
 • Ξύστρα, συναρμολόγηση με πίεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
2485/4667 x 2494/4046 x 2651/3753 mm
Βάρος μηχανής:
2920 kg
Χωρητικότητα πλήρωσης:
900 λίτρα
Μέγεθος δοχείου:
1500 λίτρα
Ψυκτικό:
R 452 a
Μεταβλητή κίνηση βραχίονα:
0 – 16 Rpm
Σύστημα Vacuum:
0 – 90 %

Επιπρόσθετες πληροφορίες