Σπαστήρας κατάλληλος για κοπή σε λωρίδες, κύβους και μερίδες.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Σύστημα τροφοδοσίας
 • Πίνακας ελέγχου
 • Χωνί προγεμίσματος με σύστημα φόρτωσης θαλάμου
 • Πριονωτά μαχαίρια
 • Γωνιακός άξονας
 • Πλευρική προ-συμπύκνωση
 • Σταθεροποιητές για προϊόντα σε φέτες
 • Λειτουργία πολλαπλών μαχαιριών
 • Multiplex – πλέγμα σε ρολό κυλίνδρων
 • Συνεχής ρύθμιση τροφοδοσίας
 • Αναβατότιο για Eurobins
 • Σύστημα επεξεργασίας υπολειμμάτων κοπών
 • Δυναμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις μηχανής (MxΠxY):
2800/3440 x 1494/1600 x 2115/3145 mm
Βάρος μηχανής:
2000 kg
Απόδοση:
max 3500 kg/ h
Διαστάσεις άξονα (MxΠxY):
530 x 120 x 120 mm
Μήκος τομής:
0,5-32 mm
Κοπές:
200 παλλόμενες / 320 συνεχείς
Θερμοκρασία κοπής:
-5°C – +80°C
Τυπικό μέγεθος πλέγματος:
5, 10, 20, 60 / 6, 12, 24, 60 / 7, 15, 30, 60

Επιπρόσθετες πληροφορίες